Graafsebaan 133 · 5248 NL Rosmalen ('s-Hertogenbosch) · 073 629 39 11 · info@autotron.nl

Group

Ik wil een evenement organiseren

Meer informatie
Group

Ik exposeer op deze locatie

Meer informatie
Group

Ik wil de plattegrond van de locatie bekijken

Meer informatie
Menu

Bezoekersreglement

De mooiste tijd beleef je bij Autotron! We wensen u een fijn bezoek aan onze locatie en wijzen u, naast ook op de toepasselijke wettelijke regels, op onderstaand bezoekersreglement, waarbij we u vragen te allen tijde rekening te houden met onze buren:

 • enkel met een geldig entreebewijs bent u welkom in onze locatie;
 • parkeren is tegen betaling uitsluitend toegestaan in de daartoe aangegeven parkeervakken;
 • op verzoek dient u zich te kunnen legitimeren – kinderen onder de leeftijd van 18 jaar kunnen uitsluitend onder toezicht van een volwassene onze locatie betreden;
 • om veiligheidsredenen dient u instructies van medewerkers en schriftelijke aanwijzingen (bijvoorbeeld aanwijzingen op borden) te allen tijde op te volgen – u kunt in dit kader gefouilleerd worden en uw tassen kunnen worden doorzocht;
 • het is niet toegestaan om:
 • voor commerciële doeleinden beeld- en/of geluidsopnamen te maken;
 • zelf consumpties mee te nemen;
 • reclame te maken en goederen en/of diensten aan te bieden;
 • groepskenmerkende en/of opruiende kleding te dragen;
 • items waarmee onrust of letsel kan worden veroorzaakt, (speelgoed)wapens en/of drugs mee te nemen (medicijnen zijn toegestaan mits een medische verklaring kan worden getoond);
 • (huis)dieren (m.u.v. een geleide-/hulphond) mee te nemen;
 • paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren of ten onrechte te activeren;
 • vernielingen, vandalisme en/of diefstal te plegen.
 • indien u naar het oordeel van onze locatie en/of de organisator de orde, rust en/of veiligheid verstoort al dan niet als gevolg van het overtreden van dit bezoekersreglement kan u de toegang tot onze locatie worden ontzegd of ontnomen;
 • goederen en voorwerpen die naar het oordeel van onze locatie en/of de organisator als ongeoorloofd worden aangemerkt en wettelijk verboden goederen en voorwerpen zijn niet toegestaan in onze locatie;
 • bij een (vermoeden van een) strafbaar feit/overtreding wordt de politie gewaarschuwd;
 • naast het reguliere cameratoezicht kunnen door onze locatie beeld- en geluidopnamen worden gemaakt. Deze opnamen kunnen als sfeerimpressies worden gebruikt in commerciële uitingen van onze locatie en het Libéma concern waarvan onze locatie deel uitmaakt;
 • onze locatie verwerkt persoonsgegevens (waaronder (camera)beelden) in overeenstemming met toepasselijke regelgeving en ons privacy statement;
 • het bezoeken van en parkeren op onze locatie geschiedt geheel op eigen risico. Onze locatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan zaken.

De mooiste tijd beleef je bij Autotron, onderdeel van Libéma